| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RUS Sovremennyi-1980

Page history last edited by tomaszwl@... 15 years, 3 months ago

Typ „956”/„Sarycz” („Sovremenny”) (1980-96)

Bolszoje rakietnyje korabli

6500 ts, 7940 tp; 156,5×17,2×5,96/7,79 m; 2 TPm TW, 4 k KW, 99500 KM, 2 śr, 32 w; 1740 tr, 10500/14, 6500/20, 2400/32, 30 dni; 2×4 wpkpo 3M80 Moskit (8), 2 wpkpl 9M38 Uragan (96), 4×130/54pl2 AK-130, 4×30/546pr AK-630, 4 wtpop 5332 (..), 2×6 wgpr RBU-1000 (120), 1 śm. Ka-27, 60 min, .×2 wcp PK-2; 3 rn/rdn MR-320, r3D MR-1000 (*MR-700), rnrpo Monolit, 6 rnrpl MR-90, ra MR-184, 2 MR-123, sa/sp MG-335, swe Start-2; z. 296/344.

SOWRIEMIENNYJ* Современный (431) (3.3.76/18.11.78/25.12.80; FP; § 1998)

OTCZAJANNYJ* Отчаянный (...) (4.3.77/29.3.80/30.9.82; FP)

OTLICZNYJ* Отличный (...) (22.4.78/21.3.81/30.9.83; FP)

OSMOTRITIELNYJ Осмотрительный (...) (27.10.78/24.4.82/30.9.84; FD)

BIEZUPRIECZNYJ Безупречный (45989, 4137.90) (..80/.8.83/6.11.85; FP)

BOJEWOJ Боевой (...) (26.3.82/4.8.84/28.9.86; FD)

STOJKIJ Стойкий (...) (28.9.82/27.7.85/31.12.86; FD)

OKRYLIENNYJ Окрыленный (...) (16.4.83/31.5.86/30.12.87; FP)

WNUSZITIELNYJ Внушительный (30.8.83/17.10.87/-; bud. wst. 87; hulk, Nikołajew)

BURNYJ Бурный (795) (..84/.2.87/30.9.88; FD)

GRIEMIASZCZIJ Гремящий (...) (23.11.84/30.5.87/30.12.88; 18.8.88 ex „Wieduszczij”; FP)

BYSTRYJ Быстрый (67689) (29.10.85/28.11.87/30.9.89; FD)

RASTOROPNYJ Расторопный (...) (15.8.86/4.6.88/30.12.89; FP)

BIEZBOJAZNIENNYJ Безбоязненный (...) (..87/.3.89/28.11.90; FD)

BIEZUDIERŻNYJ Безудержный (...) (..87/.6.90/25.6.91; FP)

BIESPOKOJNYJ Беспокойный (62093-95) (..88/.6.90/28.12.91; FB; k‡13.8.92, Bałtijsk, pożar; napr. ..)

NASTOJCZIWYJ Настойчивый (...) (..89/.6.91/30.12.92; ex „Moskowskij Komsomolec”, 30.12.87 ex „Nastojcziwyj”; k‡3.10.91, Żdanow, pożar; FB)

BIESSTRASZNYJ Бесстрашный (69493), .6.04: ADMIRAŁ USZAKOW Адмирал Ушаков (...) (..90/..92/30.12.93; FP)

SOOBRAZITIELNYJ Сообразительный (...) (..91/23.5.94/..95)

WAŻNYJ Важный, ..: JEKATIERINBURG Екатеринбург (455) (4.11.88/23.5.94/-; ex „Soobrazitielnyj”; sprz. 97: chiń. „Hangzhou”)

WDUMCZIWYJ Вдумчивый, 96: ALEKSANDR NIEWSKIJ Александр Невский (...) (22.4.89/.9.94/-; sprz. 97: chiń. „?”)

BUJNYJ Буйный (..91/..94/-; bud. wstrz.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.