| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RUS Ognevoi 10-

Page history last edited by tomaszwl@... 15 years, 3 months ago

Typ „30” („Ognevoj”) (1945-49)

2125 ts, 2860 tp; 115,5×11,0×4,25 m; 2 TPm TW-6, 4 k KW-3, 54000 KM, 2 śr, 36,5 w (52200); 778 tr, 3500/15,5, 2950/16,9; 4×130/502 B-2ŁM, 2×85/55pl2 92-K, 6×37/67pl 70-K, 8×12,7pl2 DSzK, 6 wt 5333 (6), 2 mbg, 2 wbg (22), 52 miny; rn Rim-1, rdn Rif-1, rdp Gjuis-1B, rd? Riedan-2, ra Wympieł-2, sa Tamir-5N; z. 301.

OGNIEWOJ Огневой (11) (20.11.39/17.11.40/22.3.45; 16.5.41 ex „Opasnyj”; 8.4.45: FC; 27.12.55: „CL 2”; § 60/65)

OTLICZNYJ Отличный (...) (2.12.39/7.5.47/30.10.48; bud. wstrz. 19.7.41, 27,3%; podj. ..; FB; 14.3.60: „CL 69”; 6.4.62: „PKZ 43”; § 13.7.65; §§ 1966)

OZORNOJ Озорной (...) (20.11.39/25.12.40/9.1.49; bud. wstrz. 19.7.41, 21,2%; podj. ..; FC; 25.4.50: bułg. „Georgi Dymitrow”; § 1963; † Jez. Warneńskie, porzucony)

OBRAZCOWYJ Образцовый (...) (2.12.39/30.10.47/29.12.49; bud. wstrz. 20.5.42, 19,1%; podj. ..; FB; 20.8.59: „CL 41”; § 20.6.71)

ODARIENNYJ Одаренный (...) (30.12.39/27.12.48/6.8.50; bud. wstrz. 20.5.42, 12,3%; podj. ..; FB; 18.4.58: „UTS 86”; § 1965)

OTWAŻNYJ Отважный (...) (30.12.39/2.1.48/16.4.50; bud. wstrz. 20.5.42, 12,3%; podj. ..; FB; § 1966)

OCHOTNYJ Охотный, 25.9.46: STALIN Сталин (...) (25.6.40/19.7.47/29.9.47; bud. wstrz. ..; podj. ..; FP; § 3.4.58)

OGNIENNYJ Огненный (..//-; bud. wstrz. 19.7.41, 7,8%; dziób użyty do naprawy N „Storożewoj” - pw.; §§)

OTMIENNYJ Отменный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 6,8%; s† na poch.; §§)

OBUCZIENNYJ Обученный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 6,7%; s† na poch.; §§)

OŻIESTOCZIENNYJ Ожесточенный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 6,6%; §§)

OSTRYJ Острый (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,9%; §§)

OTCZAJANNYJ Отчаянный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,7%; §§)

OBSZCZITIELNYJ Общительный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,7%; §§)

OSLIEPITIELNYJ Ослепительный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 2,3%; §§)

OSTOROZNYJ Осторожный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,2%; §§)

OTCZIETLIWYJ Отчетливый (../..47/..; bud. wstrz. 19.7.41, 1,7%; §§)

ORGANIZOWANNYJ Организованный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,3%; §§)

OTBORNYJ Отборный (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,3%; §§)

OTRAŻAJUSZCZIJ Отражающий (../-/-; bud. wstrz. 19.7.41, 3,1%; §§)

OSMOTRITIELNYJ Осмотрительный (...) (25.6.40/27.7.44/1.10.47; bud. wstrz. ..; podj. ..; FP; 4.58: OB; 58: OC „CL 30”; 12.9.58: OB „PKZ 151”; ..: OC; †6.11.61, jako cel pkpo KR „Groznyj”)

OTWIERŻDIONNYJ Отверждённый (../..40/-; bud. wstrz. 19.7.41; §§)

WŁASTNYJ Властный (...) (29.10.40/15.6.48/27.12.48; bud. wstrz. ..; podj. ..; FD; 20.2.59: „CL 48”; § 30.8.60)

WNIMATIELNYJ Внимательный (...) (../..44/..; bud. wstrz. ..; podj. ..; FD; § 196.?)

WNUSZITIELNYJ Внушительный (...) (16.12.40/14.5.47/31.12.47; bud. wstrz. ..; podj. ..; FD; 18.4.50: „CL 32”; 14.5.59: „UTS 90”; § 1960)

WYNOSLIWYJ Выносливый (...) (29.10.40/17.11.47/5.12.48; bud. wstrz. ..; podj. ..; FD; 30.8.60: „CL 51”; § 58/65)

OPASNYJ Опасный (../-/-; FC; s‡8.41, Nikołajew, na poch.; zd. nm., §§ 194.)

bez nazwy (../-/-; bud. wst. 7.41; §§ 194.)

19 okrętów (zam. an. 7.41)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.