| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RUS Neukrotimyi-1955

Page history last edited by tomaszwl@... 15 years, 3 months ago

Typ „56M” („Kildin”) (1958-60)

Esmincy, 19.5.66: Bolszoje rakietnyje korabli; r. jako typ „56”

2767 ts, 3315 tp; 126,1×12,7×4,19/4,7 m; 2 TPm TW, 4 k KW, 72000 KM, 2 śr, 39 w; tr, 3900/14, 2400/18, 690/37; 1 wpkpo KSSzcz (8), 16×57/70pl4 ZiF-75 (B: 16×45/85pl4 SM-20), 4 wtpop 5332 (..), 2×16 wgpr RBU-2500 (128), 2 wbg (48), 50 min; rn Nieptun-M, rdn Rif-Szcz, rdp Fut-N, rnrpo Załp-Szcz, 2 ra Fut-B (B: też ra Jakor-2M), sa GS-572; z. 270.

„56U” 1972/77: 2940 ts, 3447 tp; zan. 4,5/ m; 35 w; 2400/18, 650/35; 4 wpkpo 4M40M Tiermit-M (4), 4×76/59pl2 AK-726, 16×57pl4 ZiF-75, 4 wtpop 5332, 2×16 wgpr RBU-2500 (128); 2 rn Don, r3D MR-310, ra MR-105, 2 Fut-B, sa/sp MGK-335; z. 273.

BIEDOWYJ Бедовый (385) (1.12.53/31.8.55/30.7.58; bud. wst. W.55; podj. L.55; FC; mod. 18.7.72-25.1.74: „56U”; § 25.4.89; §§ 1989, Tur.)

NIEUŁOWIMYJ Неуловимый (19873) (23.2.57/27.2.58/8.3.60; FB; 4.69: FC; mod. 2.12.71-4.10.72: „56U”; @ 6.74; ws. 3.82; 150 Bryg. Okr.90; § 19.4.90; §§ 1991, Wł.)

PROZORLIWYJ Прозорливый (347, 36680, 35089) (1.9.56/30.7.57/8.3.60; FC; mod. 76-77: „56U”; 8.78: FB; § 24.6.91; k† Lipawa, przeciek)

NIEUDIERŻIMYJ Неудержимый (94279) (23.2.57/24.5.58/8.3.60; FD; rem. od 7.79; rem. nie u.; 8.12.85: rozbr.; 3.86: OS-hulk „UC 567”; § 4.87)

NIEUKROTIMYJ Неукротимый (zam. 55; zam. an.)

NIEUTOMIMYJ Неутомимый (zam. an.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.