| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RUS Krepkiy-1906

Page history last edited by tomaszwl@... 15 years, 3 months ago

 

Typ „Moszcznyj” (Fr., 1906)

Eskadrionnyje minonoscy, ..: Minonoscy

335 tk, 410 tp; 56,6×6,4×2,0/3,40 m; 2 MPV3, 4 k Normand, 5700 KM, 2 śr, 27 w; 110 tw, 1000/14; 2×75, 2 wt 4571 (.); z. 67. 19..: dod. 10 min.

ISKUSNYJ Искусный (...) (..04/11.7.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; §§ 1922)

ISPOŁNITIELNYJ Исполнительный (...) (..04/30.7.05/..06; FB; 4 dyw. N14; k†12.12.14, rej. Odensholmu, ekspl. min na pokładzie i sztorm)

KRIEPKIJ Крепкий, 31.12.22: ROSZAL Рошаль (...) (..04/24.8.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; @ 18; §§ 1924)

LOGKIJ Лёгкий (...) (..04/27.9.05/..06; FB; 4.15: 8 dyw. N; §§ 1924)

LEJTIENANT BURAKOW Лейтенантъ Бураков (...) (..04/19.6.05/..06; FB; †12.8.17, na S od Alandów, 1 mina, nm. „UC 78”)

MIETKIJ Меткий (...) (..04/24.6.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; 7.11.17 Piotrogród; @ 18; § 1922; §§ 1922)

MOŁODIECKIJ Молодецкий (...) (..04/15.9.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; § 1922; §§ 1923)

MOSZCZNYJ Мощныйj (...) (..04/3.10.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; §§ 1925)

ŁOWKIJ Ловкий (...) (..04/15.10.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; @ 18; § 1922; §§ 1924)

LETUCZIJ Летучий (...) (..04/16.11.05/..06; FB; 4 dyw. N14; k†12.12.14, rej. Odensholmu, przewrócił się podczas ratowania załogi N „Ispołnitielnyj”)

LICHOJ Лихой (...) (..04/13.12.05/..06; FB; 4 dyw. N14; 4.15: 8 dyw. N; 10.17 W. Moonsundzkie; @ 18; § 1922; §§ 1922)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.