| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

pl24

Page history last edited by PBworks 17 years, 4 months ago

PROMY

 

GEDANIA, SOHB; 1949: SOWL; portowy prom kolejowy; zbud. w 1926 r., The International Shipbuilding & Engi-neering Co. Ltd, W. M. Gdańsk; 286 BRT, 83 NRT, 200 t; 51,7(50,5 rej.)×8,1×2,0 m; 1 MP22, 100 KM, 2 śr, . w; 1 pokł., 4 wagony; z. 6.

Uwagi: Zbudowany na zamówienie rządu polskiego dla dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku. We wrześ-niu 1939 r. przejęty przez Niemców i eksploatowany pod nazwą „Danzig”. Zatopiony pod koniec wojny. Wrak został odbudowany w 1949 r. przez Stocznię Gdańską dla PKP. Następnie użytkownikiem była Stocznia Gdańska, gdzie słu-żył do przewozu wagonów przez kanał portowy na wyspę Ostrów. Wycofany w latach 1966-73.

 

PROM KOLEJOWY 1, -, ex „?”; 19..: SUŁTAN; portowy prom kolejowy; zbud. w 1884 r., „Vulcan” Stettiner Ma-schinenbau AG, Szczecin (Niemcy); 91 BRT, 53 NRT, 54 t; 31,2×5,9×2,0 m; 1 MP., . KM, 1 śr, . w; 1 pokł., 2 wagony lub 4 sam. lub 300 pas.; z. 5; 1960: 1 SD4 Puck, 100 KM, 7 w.

Uwagi: Statek poniemiecki, używany do 1952 r. do utrzymywania komunikacji z wyspą Gryfia, w porcie szczecińs-kim. Następnie unieruchomiony. W 1960 r. przeszedł gruntowny remont w Szczecińskiej Stoczni Rzecznej. Wrócił do eksploatacji PKP w 1961 r. Wycofany przed 1966 r.

 

PIOTR, SOPW, ex „?”; portowy prom drogowy; zbud. w 1937 r., Stettiner Oderwerke AG, Szczecin (Niemcy); 38 BRT, 17 NRT, 17 t; 19,0(rej.)×7,0×0,7 m; 1 MP22, 100 KM, 2 śr, 6 w; 1 pokł., 40 pas., 5 sam.; z. 4.

Uwagi: Poniemiecka jednostka podniesiona z dna i wyremontowana. Obsługiwała Karsibór w eksploatacji Żeglugi Szczecińskiej. Oddana do kasacji w 1962 r.

 

JANINA, SOCT, ex „Jan”, ex „Westerplatte”; portowy prom pasażerski; zbud. w 1884 r., Klawitter Werftbetrieb GmbH, Gdańsk (Niemcy); 22 BRT, 11 NRT, . t; 11,7(rej.)×5,7×1,8 m; 1 MP22, 55 KM, 1 śr, 7 w; 1 pokł., 110 pas.; z. 5.

Uwagi: Jednostka należąca uprzednio do W. M. Gdańska. Po wojnie zatrudniona w Żegludze Gdańskiej jako prom przez kanał portowy w Gdańsku. Oddana do kasacji w latach 1966-73.

 

WOLIN, SOIE, ex „Ostswine”; portowy prom drogowy; zbud. w 1929 r., Stettiner Oderwerke AG, Szczecin (Niem-cy); 189 BRT, 71 NRT, . t; 33,0(30,5 rej.)×8,6×2,8 m; 2 MP22, 360 KM, 2 śr, 10 w; 1 pokł., 600 pas. lub 6 sam., 200 pas.; z. 8.

Uwagi: Statek poniemiecki zatopiony w czasie działań wojennych koło Wolina i wydobyty w 1949 r. Po remoncie wszedł do służby w 1952 r. Eksploatowany przez Żeglugę Szczecińską na trasie Świnoujście – Warszów. Oddany do kasacji w 1963 r.

 

GRYFIA, -, ex „Prom kolejowy 2”, ex „Caesar”; portowy prom kolejowy; zbud. w 1887 r., „Vulcan” Stettiner Maschi-nenbau AG, Szczecin (Niemcy); 141 BRT, 75 NRT, 81 t; 39,5(36,2 rej.)×6,8×2,0 m; 1 MP22, 160 KM, 1 śr, 12 w; 1 pokł., 2 wagony lub 6 sam. lub 400 pas.; z. 7.

Uwagi: Statek poniemiecki, przedwojenna własność Szczecińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, zatopiony na skutek nalotu w porcie szczecińskim. Wydobyty w 1947 r. dla PKP, lecz nie remontowany. Odbudowany w 1953 r. dla włas-nych potrzeb przez Szczecińską Stocznię Remontową i używany do utrzymywania komunikacji z wyspą Gryfia. Zato-nął w 1977 r. Wydobyty. Dalsze losy nieustalone.

 

PROM I, -; prom portowy; zbud w 194. r., stocznia nieznana (USA); . BRT, . NRT, . t; 30,0(23,0 rej.)×10,1×1,0 m; 2 SD6 Gray Marine, 440 KM, 2 śr, 8 w; 1 pokł., 300 pas. z. 5.

Uwagi: Amerykański kuter desantowy typu LCVP, zakupiony po wojnie z demobilu. W 1954 r. przez Stocznię Rzecz-ną w Gorzowie przystosowany do służby jako prom; przeznaczono go do przewozu przez kanał portowy pracowników i pojazdów Zarządu Portu Gdańsk. W praktyce nie zdał egzaminu i został po krótkim okresie eksploatacji wycofany ze służby w 1962 r.

 

ŚWINOUJŚCIE, SNYF; portowy prom drogowy; zbud. w 1954 r., Helsingörs Skibsvaerft & Maskinbyggeri AS, Hel-singör (Dania); 294 BRT, 106 NRT, . t; 37,8(34,4 rej.)×9,6×2,7 m; 2 MP24, 400 KM, 2 śr, 13 w; 1 pokł., 1000 pas. lub 10 sam., 350 pas.; z. 10.

Uwagi: Eksploatowany przez Żeglugę Szczecińską na trasie Świnoujście – Warszów. Wycofany w latach 1966-73.

 

GDAŃSK, SOKI, ex „Danzig”; portowy prom kolejowy; zbud. w 1907 r., Johannsen & Co., Gdańsk (Niemcy); 210 BRT, 55 NRT, 200 t; 51,7(40,8 rej.)×8,0×2,0 m; 2 MP.., 200 KM, 2 śr, . w; 1 pokł., 4 wagony; z. 6.

Uwagi: Jednostka należąca uprzednio do W. M. Gdańska, odbudowana z wraka w 1957 r. w Stoczni im. Komuny Pa-ryskiej w Gdyni. Eksploatowany przez Stocznię Gdańską przy przewozie wagonów przez kanał portowy na wyspę Ost-rów. Wycofany w latach 1966-73.

 

UZNAM, S...; portowy prom drogowy; zbud. w 1963 r., Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin; 223 BRT, 77 NRT, 110 t; 41,9×8,4× m; 2 SD3, 450 KM, 2 śr, . w; pas.; z. ..

Uwagi: Typ Pr-1. Zbudowany dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Wodnej. Wycofany w latach 1966-73.

 

PROM 3; 19..: WOLIN II; portowy prom drogowy; zbud. w 1964 r., Szczecińska Stocznia Remontowa, Szczecin; . BRT, . NRT, . t; 42,0×8,4×2,1 m; 2 SD3, 450 KM, 2 śr, . w; . pas.; z. ..

Uwagi: Typ Pr-2. Eksploatowany przez Żeglugę Szczecińską. Wycofany w latach 1966-73.

 

KARSIBÓR I, S...; portowy prom drogowy; zbud. w 1977 r. (wod. 23.9.76, w ekspl. 26.2.77, podn. band. 14.5.77), Stocznia im. A. Warskiego, Szczecin; 1442 BRT, 488 NRT; 64,8(59,3 rej.)×16,7×4,0 m; 2 SD6 HCP-Sulzer 6AR25/30, 2200 KM, 2 śr, 7,7 w; 300 pas., 30 sam. cięż. lub 70 sam. osob.; z. 7.

KARSIBÓR II, S...; wod. 6.12.76, w ekspl.. 18.3.77, podn. band. 14.5.77 – pozostałe dane jak „Karsibór I”.

KARSIBÓR III, S...; zbud. w 1978 r. – pozostałe dane jak „Karsibór I”.

KARSIBÓR IV, S...; zbud. w 1978 r. – pozostałe dane jak „Karsibór I”.

Uwagi: Typ B-491, główny konstruktor inż. R. Lis. Promy czołowe, przelotowe z niezależnymi zespołami napędowy-mi i niezależnymi układami sterowymi na dziobie i rufie. Eksploatowane przez Żeglugę Szczecińską przy obsłudze przeprawy do Świnoujścia w rejonie Karsiboru.

 

OSTRÓW, S...; portowy prom kolejowo-drogowy; zbud. w 1977 r. (wod. 22.12.76), Płocka Stocznia Rzeczna, Płock; 621 BRT, . NRT, 400 t; 57,5(53,0 mp)×12,0×2,65 m; 2 SD12 Wola-ANM H12A, 800 KM, 2 śr, 5 w; . pas., . wagony, . sam.; z. 6.

STOGI, S...; zbud. w 1979 r. (wod. 1977) – pozostałe dane jak „Ostrów”.

Uwagi: Główny projektant inż. W. Suski. Zbudowane na zamówienie Stoczni im. Lenina w Gdańsku, dla zastąpienia przestarzałego promu „Gedania” przy przewozie wagonów i lokomotyw przez Kanał Kaszubski oraz ciężkich platform samojezdnych z sekcjami kadłubów.

 

BIELIK I, ; portowy prom drogowy; zbud. w 1998 r.; .

BIELIK II, ; – pozostałe dane jak „Bielik I”.

BIELIK III, ; – pozostałe dane jak „Bielik I”.

BIELIK IV, ; zbud. w 1999 r. (poł. st. 20.10.98, podn. band. 7.99) – pozostałe dane jak „Bielik I”.

Uwagi: Eksploatowane przez Żeglugę Szczecińską przy obsłudze przeprawy miejskiej w Świnoujściu.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.