| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

pl20

Page history last edited by PBworks 13 years, 3 months ago

LICHTUGI I SZALANDY

 

ANTEK, ex „Kobold”; lichtuga morska; 396 BRT, 370 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BARTEK, ex „Kosmos”; lichtuga morska; 391 BRT, 373 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BENEK, ex „Daheim”; lichtuga morska; 391 BRT, 361 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BOLEK, ex „Chronik”; lichtuga morska; 391 BRT, 369 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BRONEK, ex „Nation”; lichtuga morska; 391 BRT, 373 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

EDEK, ex „Sattenfelde”; lichtuga morska; 398 BRT, 352 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

FELEK, ex „Presse”; lichtuga morska; 399 BRT, 382 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

FRANEK, ex „Post”; lichtuga morska; 400 BRT, 382 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

JANEK, ex „Saale”; lichtuga morska; zbud. w 1901 r., G. Seebeck AG, Geestemünde (Niemcy); 740 BRT, 633 NRT, 1200 t; 52,2(mp)×10,6×4,5; bez napędu; 1 pokł. – pozostałych danych brak.

JUREK, ex „Mosel”; lichtuga morska; 740 BRT, 634 NRT – pozostałe dane prawdopodobnie jak „Janek”.

OLEK, ex „Jugend”; lichtuga morska; 394 BRT, 361 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

STEFEK, ex „Universum”; lichtuga morska; 412 BRT, 392 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

WACEK, ex „Basar”; lichtuga morska; 404 BRT, 382 NRT, 660 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

WOJTEK, ex „Ulk”; lichtuga morska; 399 BRT, 377 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

Uwagi: Zakupione w listopadzie 1926 r. przez Towarzystwo „Żegluga Wisła-Bałtyk” od f-my Bugsier, Reeder und Bergungs AG, Hamburg, celem przewozu węgla drogą morską z Tczewa do krajów skandynawskich. Oddane do eks-ploatacji 12.12.26. Po likwidacji Towarzystwa w sierpniu 1928 r. lichtugi „Bartek”, „Benek”, „Bolek”, „Bronek”, „Edek”, „Janek” i „Jurek” zostały na powrót przejęte przez hamburskiego armatora i wróciły do poprzednich nazw, przy czym lichtuga „Mosel” (ex „Jurek”) zatonęła w drugiej połowie października 1928 r. na wysokości Rozewia w czasie holowania do Hamburga. Lichtugi „Felek” i „Wacek” sprzedane zostały do Estonii, natomiast pozostałe („An-tek”, „Franek”, „Olek”, „Stefek” i „Wojtek”) przeszły na własność PMW. Dalszych ich losów nie udało się dokładnie ustalić. Wiadomo jedynie, że trzy z nich zostały przebudowane w latach 1930-31 na pływające magazyny min.

 

SM-PRC-101, -; szalanda samobieżna; zbud. w 1973 r. (wod. 8.73), Płocka Stocznia Rzeczna, Płock; 580 BRT, 556 NRT, . t; 59,0(59,0 rej.)×9,5×. m; 2 SD12 Deutz BF12L714, 520 KM, 2 Sch, 7,8 w; 1 pokł.; z. ..

SM-PRC-102, -; wod. 9.73; 579 BRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-103, -; zbud. w 1974 r. (wod. 10.73); 557 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-104, -; zbud. w 1974 r. (wod. 11.73); 581 BRT, 557 NRT – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-105, -; zbud. w 1974 r. (wod. 4.74) – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-106, -; zbud. w 1974 r. (wod. 5.74); 579 BRT, 555 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-107, -; zbud. w 1974 r. (wod. 6.74); 581 BRT, 557 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-108, -; zbud. w 1974 r. (wod. 8.74); 576 BRT, 552 NRT; dł. 58,6 (58,6 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-109, -; zbud. w 1975 r. (wod. 5.75); 576 BRT, 552 NRT; dł. 58,6 (58,6 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-110, -; zbud. w 1975 r. (wod. 11.75, podn. band. 12.1.76); 579 BRT, 555 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – po-zostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-111, -; zbud. w 1976 r. (wod. 3.76, podn. band. 21.4.76); 581 BRT, 557 NRT – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-112, -; zbud. w 1976 r. (wod. 3.76, podn. band. 7.3.76) – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

Uwagi: Typ SM-660. Motorowe szalandy samowyładowcze eksploatowane przez PRCiP przy pracach pogłębiarskich i hydrotechnicznych. Kadłub z dwóch części połączonych zawiasowo i rozchylanych hydraulicznie. Zespoły napędowe w blokach ustawionych na pokładzie i połączonych bezpośrednio z pędnikami.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.