| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

pl20

Page history last edited by PBworks 15 years, 4 months ago

LICHTUGI I SZALANDY

 

ANTEK, ex „Kobold”; lichtuga morska; 396 BRT, 370 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BARTEK, ex „Kosmos”; lichtuga morska; 391 BRT, 373 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BENEK, ex „Daheim”; lichtuga morska; 391 BRT, 361 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BOLEK, ex „Chronik”; lichtuga morska; 391 BRT, 369 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

BRONEK, ex „Nation”; lichtuga morska; 391 BRT, 373 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

EDEK, ex „Sattenfelde”; lichtuga morska; 398 BRT, 352 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

FELEK, ex „Presse”; lichtuga morska; 399 BRT, 382 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

FRANEK, ex „Post”; lichtuga morska; 400 BRT, 382 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

JANEK, ex „Saale”; lichtuga morska; zbud. w 1901 r., G. Seebeck AG, Geestemünde (Niemcy); 740 BRT, 633 NRT, 1200 t; 52,2(mp)×10,6×4,5; bez napędu; 1 pokł. – pozostałych danych brak.

JUREK, ex „Mosel”; lichtuga morska; 740 BRT, 634 NRT – pozostałe dane prawdopodobnie jak „Janek”.

OLEK, ex „Jugend”; lichtuga morska; 394 BRT, 361 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

STEFEK, ex „Universum”; lichtuga morska; 412 BRT, 392 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

WACEK, ex „Basar”; lichtuga morska; 404 BRT, 382 NRT, 660 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

WOJTEK, ex „Ulk”; lichtuga morska; 399 BRT, 377 NRT, 650 t; bez napędu – pozostałych danych brak.

Uwagi: Zakupione w listopadzie 1926 r. przez Towarzystwo „Żegluga Wisła-Bałtyk” od f-my Bugsier, Reeder und Bergungs AG, Hamburg, celem przewozu węgla drogą morską z Tczewa do krajów skandynawskich. Oddane do eks-ploatacji 12.12.26. Po likwidacji Towarzystwa w sierpniu 1928 r. lichtugi „Bartek”, „Benek”, „Bolek”, „Bronek”, „Edek”, „Janek” i „Jurek” zostały na powrót przejęte przez hamburskiego armatora i wróciły do poprzednich nazw, przy czym lichtuga „Mosel” (ex „Jurek”) zatonęła w drugiej połowie października 1928 r. na wysokości Rozewia w czasie holowania do Hamburga. Lichtugi „Felek” i „Wacek” sprzedane zostały do Estonii, natomiast pozostałe („An-tek”, „Franek”, „Olek”, „Stefek” i „Wojtek”) przeszły na własność PMW. Dalszych ich losów nie udało się dokładnie ustalić. Wiadomo jedynie, że trzy z nich zostały przebudowane w latach 1930-31 na pływające magazyny min.

 

SM-PRC-101, -; szalanda samobieżna; zbud. w 1973 r. (wod. 8.73), Płocka Stocznia Rzeczna, Płock; 580 BRT, 556 NRT, . t; 59,0(59,0 rej.)×9,5×. m; 2 SD12 Deutz BF12L714, 520 KM, 2 Sch, 7,8 w; 1 pokł.; z. ..

SM-PRC-102, -; wod. 9.73; 579 BRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-103, -; zbud. w 1974 r. (wod. 10.73); 557 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-104, -; zbud. w 1974 r. (wod. 11.73); 581 BRT, 557 NRT – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-105, -; zbud. w 1974 r. (wod. 4.74) – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-106, -; zbud. w 1974 r. (wod. 5.74); 579 BRT, 555 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-107, -; zbud. w 1974 r. (wod. 6.74); 581 BRT, 557 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-108, -; zbud. w 1974 r. (wod. 8.74); 576 BRT, 552 NRT; dł. 58,6 (58,6 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-109, -; zbud. w 1975 r. (wod. 5.75); 576 BRT, 552 NRT; dł. 58,6 (58,6 rej.) m – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-110, -; zbud. w 1975 r. (wod. 11.75, podn. band. 12.1.76); 579 BRT, 555 NRT; dł. 58,9 (58,9 rej.) m – po-zostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-111, -; zbud. w 1976 r. (wod. 3.76, podn. band. 21.4.76); 581 BRT, 557 NRT – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

SM-PRC-112, -; zbud. w 1976 r. (wod. 3.76, podn. band. 7.3.76) – pozostałe dane jak „SM-PRC-101”.

Uwagi: Typ SM-660. Motorowe szalandy samowyładowcze eksploatowane przez PRCiP przy pracach pogłębiarskich i hydrotechnicznych. Kadłub z dwóch części połączonych zawiasowo i rozchylanych hydraulicznie. Zespoły napędowe w blokach ustawionych na pokładzie i połączonych bezpośrednio z pędnikami.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.