| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

BNS unnamed 436a-1954

Page history last edited by PBworks 12 years, 2 months ago

Okręty desantowe

 

Typ „D 3” (1954) 01

420 ts, tp; 50,0×6,2×2,0 m; . SD., KM, . śr, 10 w; tr, / ; 1×37pl; z. .

? (436) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (..., 85: 712) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 713) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 714) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 715) (../../..; § 1991)

Okręty desantowe

 

Typ „D 3” (1954) 01

420 ts, tp; 50,0×6,2×2,0 m; . SD., KM, . śr, 10 w; tr, / ; 1×37pl; z. .

? (436) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (...) (../../..; § 83/84)

? (..., 85: 712) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 713) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 714) (../../..; § 1991)

? (..., 85: 715) (../../..; § 1991)

Десантна баржа тип “БДБ”

/601, 602, 201-205, 3 кораба с неуточнен тактически номер/

 


 

История на създаването

 

Сторени по немски проект за десантна баржа от Втоата Световна Война, наречена "Marinefährprahm" и извадени самопотопили се баржи от същия тип в района на Варненския залив. Техническата документация за строежа на корабите е била предоставена от немска страна през 1941 г. По нея до 1944 г. са построени 99 бързоходни десантни баржи от различни модификации в корабостроителницата във Варна. След войната извадените кораби са ремонтирани и модернизирани. С клиновидни конструкции е разширен корпусът с 2 м. Монтиран е минен път, устройства за товарене и прикрепване на 60 мини тип Б-38. На корабите са монтирани съветски дизелови двигатели тип 3Д6. След 1952 г. проектът е модернизиран – променена е надстройката и минния път. Поставени са кранове за спускане на мините в товарния трюм. По този проект са построени 4 кораба за Военноморския флот.

 

Десантна баржа тип “БДБ” при приемането в българския флот през 1950 г.

 

 

 

Тактико - технически данни на Бързоходна Десантна Баржа

 

NATO код: “D-3”

 

Водоизместване:

стандартно – 175 т.

пълно – 240 т.

Размери:

дължина – 47,04 м / максимална/

широчина – 8,02 м

газене – 0,6 м /при носа/; 1,3 /при кърмата/

Енергетична установка:

3 дизелови двигателя 3Д6 ; 450 к. с.

Скорост: 10,8 възела

Далечина на плаване: морски мили / възела

Количество на горивото : ? т. дизел

Екипаж : 27 човека

Въоръжение:

зенитни автомати – 2х1х37 мм

минно – 60 мини тип Б-38

товароподемност: 105 т. – 3 средни танка или 160 бойци с въоръжението им

 

 

Служба

 

Първата баржа е извадена на 31.05.1949 г. от Варненския залив. След ремонт и модернизация е включена в състава на флота през ноември 1950 г. под номер 601. През 1951 г. е зачислен в списъците на флота и втори кораб с борд 602. Тези два кораба са сведени в минно-заградна група във ВМБ-Варна. До 1953 г. в строя влизат още 2 извадени и 3 новопостроени баржи с номера 201-205. Така корабите с номера 601, 602, 201 и 202 формират 2-ри дивизион миннизаградители в ВМБ-Варна. Баржи с борд 203-205 са прехвърлени във Созопол и сформират 7-ми дивизион миннизаградители на ВМБ-Бургас. Нови 3 БДБ са включени в 7-ми дивизион през 1955. През септември 1954 г. се провежда учение на трите вида въоръжение сили, в което 5 баржи стоварват сухопътен десант на северния бряг на Несебърския залив. През лятото на 1958 г. 7-ми дивизион е предислоциран в Русе, а след това в района на Свищов - Никопол за участие в учение на войските от Варшавския договор за преодоляване на широка водна преграда. През 1959 и 1960 г. БДБ участват в операцията по прехвърляне имуществото на разформированата Дунавска флотилия. През 1968 г. БДБ от 7-ми дивизион прехвърлят личния състав на Елховския мото-стрелкови полк до Украйна за участие в групировката на Варшавския Договор навлязла в Чехословакия. До 1970 г. БДБ са активен учасник в провежданите учения на флота. През 1970 г. са консервирани 4 баржи от 7-ми дивизион. Останалите 3 са консерврани през 1972 г. По същото време са изведени от строя и 4-те баржи от 2-ри дивизион. След 1976 г. част от баржите са продадени, а част от тях превърнати в мишени за нуждите на ВМФ.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.