| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

BNS Gordyj Studen-1879

Page history last edited by PBworks 11 years, 11 months ago

Въоръжени параходи


 

Параходи “Горный Студень” и “Пордим”

 

История на създаването

 

Бивши турски параходи, пленени от руските войски на Дунава и включени в Дунавския окупационен отряд. Наречени са на български селища, където стават решителни сражения на руските войски през Освободителната война.

 

Тактико - технически данни на параходи “Горный Студень” и “Пордим”

 

Водоизместване:

стандартно - 100 т.

пълно - ? т.

Размери:

дължина – 27,43 м / максимална/

широчина - 6 м

газене – 0,61- 1,05 м

Енергетична установка:

1 парна машина; 50 к. с.

Скорост : 11 възела

Количество на горивото : ? т въглища

Екипаж : 26 човека

Въоръжение: няма

 

Служба

 

Предадени са на българското правителство на 01.08.1879 г. Корабите служат по-малко от година в състава на Флотилията и през април 1880 г. са продадени на частно лице. След две години са бракувани.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.