| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

BNS FLB 426-1944

Page history last edited by PBworks 11 years, 11 months ago

Спасителен катер тип “FL.B”

/FL.B404, FL.B426, FL.B584/

 


 

История на създаването

 

Бивши немски спасителни катери. Предадени като компенсация през август 1944 г. на българското правителство. В началото на октомври същата година са реквизирани от СССР и включени в състава на Черноморския му флот.

 

Спасителен катер "FL.B"

 

 

 

Тактико - технически данни на спасителни катери FL.B404 и FL.B426

 

Водоизместване:

стандартно - 43 т.

пълно - т.

Размери:

дължина – 24,45 м / максимална/

широчина – 4,53 м

газене – 0,98 м

Енергетична установка:

2 дизел; 800 к. с.

Скорост : 21,5 възела

Далечина на плаване : морски мили / възела

Количество на горивото : ? т дизел

Екипаж : 8 човека

Въоръжение: 2x1 картечници MG-34

 

 

Тактико - технически данни на спасителен катер FL.B584

 

Водоизместване:

стандартно - 65 т.

пълно - т.

Размери:

дължина – 27,59 м / максимална/

широчина – 4,57 м

газене – 1,49 м

Енергетична установка:

2 дизел; 1650 к. с.

Скорост : 23 възела

Далечина на плаване : морски мили / възела

Количество на горивото : ? т дизел

Екипаж : 10 човека

Въоръжение: 2x1 картечници MG-34

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.