| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

BN unknown PGr5-1950

Page history last edited by PBworks 12 years, 4 months ago

KNr Typ radz. „1124BKA” (ZSRR, 1935-4., 195.)

42 ts, 52,2 tp; 25,0×3,8×0,87 m; 2 SG., 1700 KM, 2 śr, 15 w; 8 tb, / ; 2×76/30,5 lub 2×76/41,2, 2×12,7pl2, 2 kmpl, 10 min; pb 13, pp 4, pag 50, psd 13; z. 17.

12 okrętów (../..; 50/55 ex radz. „?”; fl. Dunajska; § 1961)

Речни бронекатери проект 1124


 

История на създаването

 

Бивши съветски БК-216-219, БК-326-328, БК-344 и БК-345. Предадени на България през 1948 г. за укрепване на отбраната по река Дунав.

 

 

 

Бронекатер проект 1124 при приемането им в Дунавската флотилия 1948 г.

 

 

 

Модернизации

 

В хода на ремонтите двигателите са заменени с тип ГАМ-34БС.

 

 

 

Тактико - технически данни на речен бронекатер проект 1124

 

NATO код:

 

 

Водоизместване:

стандартно - 49 т.

пълно – 52,2 т.

Размери:

дължина – 25,3 м / максимална/

широчина – 3,74 м

газене – 0,9 м

Енергетична установка:

2 бензинови двигателя А-М-34; 1 700 к. с.

Скорост : 19,4 възела

Далечина на плаване : 325 морски мили / 11,1 възела

Количество на горивото : т бензин

Екипаж : 17 човека

Брониране:

рубка и картечна кула – 4-7 мм

Въоръжение:

главно – 2х1х76,2 в танкови кули от Т-34/76

спомагателно – 2х12,7 мм ДШК

мини - 10 броя

 

 

Служба

 

Заедно с катера по проект 1125 съставят Дивизион бронекатери в Дунавската флотилия. Бракувани са при разформироването на флотилията през 1960 г.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.