| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

BN unknown 113

Page history last edited by PBworks 11 years, 11 months ago

Гранични катери проект 1400МЭ “Гриф”

/№111-117, №511-513, №515, №517-523, №531-533/

 

 


 

История на създаването

 

Съветски катери построени по поръчка на Гранични войски и доставени в периода 1977-1981 г. и 1985-1989 г. Корабите са зачислени в състава на Гранични войски с номера №111-117, №511-513, №515, №517-523, №531-533. Базирани са в Созопол и Варна. След 1990 г. се базират във Варна. До 2005 г. са изведени от строя почти всички катери. Към 2007 г. във Варна остава №532, а в Созопол са базиани №533 и №521. Катерите в Созопол са със свалени артилерийски системи.

 

Граничен катер проект 1400МЭ “Гриф”

 

Тактико - технически данни на граничен катер проект 1400МЭ “Гриф”

 

NATO код: “Zhuk”

Водоизместване:

стандартно - 35,9 т.

пълно - 39,7 т.

Размери:

дължина - 23,8 м / максимална/

широчина - 5,2 м

газене - 1,9 м

Енергетична установка:

2 дизела М-401А; 2 200 к. с.

Скорост : 30 възела

Далечина на плаване : 500 морски мили / 13, 5 възела

Количество на горивото : т дизел

Екипаж : 9 човека

Въоръжение:

артилерийско – 2х2х12,7 мм „Утёс-М”

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.