| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

Albatros

Page history last edited by tomaszwl@... 10 years, 9 months ago

Typ Canada

Oficjalnie fregaty. Tonaż około 1470 ton, wyporność między 2460 a 2750 ton, długość 79,64 m (inna 72 m), szerokość 12,05, zanurzenie 5,34 m. Silnik o mocy 450 koni nominalnych, na dwóch pierwszych skonstruowany przez Schneidera w Le Creusot, na trzecim w Indret, pozwalał osiągać prędkość od 9 do 11 węzłów. Koła o średnicy 9 m. Załoga 260-267 ludzi.

(Albatros

Uzbrojenie: 14-16 dział haubicznych 16 cm.

Budowana w Rochefort od 3.12.1841 (początkowo jako transportowiec wojska), zwodowana 15.07.1844. Skreślona z listy floty w 1879, rozebrana w 1880. Wg niektórych źródeł może jednak przekształcona w transportowiec redowy pod nazwą Saint-Mathieu, służący 1879-91 w Breście.

Canada

Uzbrojenie: początkowo 2 działa, od 1854 na pokładzie głównym 4 działa 30-funtowe i 4 działa haubiczne 22 cm, na otwartym pokładzie 2 działa 30-funtowe i 4 działa haubiczne 22 cm.

Budowana w Breście od 13.04.1841, zwodowana 15.03.1843. W latach 1847-48 wypożyczona marynarce handlowej, nosiła przejściowo nazwę Union, służąc firmie Herault & Handel jako transatlantyk. Skreślona z listy floty w 20.11.1871, rozebrana w Tulonie w 1878.

Eldorado

Uzbrojenie 12 do 14 dział, w 1847: 8 dział 30-funtowych i 12 dział haubicznych 22 cm, Budowana w Lorient od 17.05.1841 lub 10.05.1841, zwodowana 07.12.1843. Skreślona z listy floty 20.11.1871. Rozebrana w Tulonie w 1876.)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.